There are no items to show in this view.
Portal rasmi Kerajaan Brunei Darussalam.
Akaun e-Darusalam awda : Log-Masuk Daftar Sekarang

DALAM FOKUSportrait
Wawasan Brunei 2035

Pelan Kemajuan Jangka Panjang Brunei Darussalam.

portrait
Data Terbuka

Cari data and statistik.

portrait
Penglibatan

Saluran-saluran anda untuk berinteraksi dan melibatkan diri dengan kami.

portrait
Identiti Digital

Kunci anda untuk mengakses pelbagai perkhidmatan-perkhidmatan online.

portrait
Aplikasi Mudah Alih

Menyemak imbas dan muat turun aplikasi mudah alih kerajaan.

portrait
A-Z Perkhidmatan

Senarai semua perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan.

portrait
Inisiatif Kesihatan & Kebajikan

Usaha kami untuk meningkatan kesejahteraan rakyat.

portrait
Pendidikan & Pelan Tenaga Kerja

Ilmu pengetahuan dan kemahiran yang berkualiti tinggi untuk pembangunan negara.

portrait
Strategi Kerajaan
Digital

Teknologi maklumat sebagai penggerak untuk mencapai Wawasan Brunei 2035.

portrait
Pelaburan Asing
Di Brunei

Kembangkan perniagaan anda dengan kami.

portrait
Hub
Media Sosial

Berinteraksi dan bersosial.

portrait
Usaha Perlindungan
Alam Sekitar

Usaha-usaha untuk menangani isu-isu pengurusan alam sekitar dan sumber semula jadi.

PERKHIDMATAN POPULAR, MAKLUMAT PENTING

COVID-19
COVID-19
Maklumat mengenai SOP COVID-19
Membaharui Lesen Kenderaan
Membaharui lesen kenderaan secara dalam talian
Renew Driving License
Membaharui Lesen Memandu
Baharui lesen memandu awda secara online
Travel Application
Kebenaran Keluar Negeri
Permohonan kebenaran keluar negeri secara dalam talian

CARI PERKHIDMATAN, MAKLUMATTitah, Sabda dan Ucapan

Lihat Titah, Sabda dan Ucapan Rasmi.

Strategi Digital, Data & Statist​ik

Lihat Strategi Digital, data ​dan statistik Kerajaan.

Hal Ehwal Agama

Zakat, halal, memeluk ugama Islam.​​​

Pendidikan & Pembelajaran

Biasiswa, skim kemudahan pinjaman pendidikan, pendaftaran.​​​​​

Pekerjaan & Buruh

Kekosongan di sektor kerajaan, pengambilan pekerja asing, TAP, SCP.​​​​

Keluarga & Kebajikan Sosial

Kes sosial, perkahwinan, kaunseling.​​​

Perumahan, Tanah & Alam Sekitar

Utiliti, memajukan tanah, kitar semula.​

Pengangkutan

Lesen memandu, lesen kenderaan, sistem mata demerit (SIKAP).​​​​​

Kesihatan

Penilaian kesihatan, Sistem Maklumat dan Pengurusan Penjagaan Kesihatan (BruHIMS).​​​

Imigresen & Perjalanan

Surat beranak, kad pengenalan, visa, pasport, permit.​​​​​​​​

Bisnes & Kewangan

Memulakan perniagaan, kastam, cukai.

Undang-Undang

Dokumen perlembagaan​, Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah.​

 
 
 
 

SUARAKAN PENDAPAT ANDA, HUBUNGI KAMI

Kaji Selidik

Kami mengutamakan pandangan anda.

Hubungi Kami

Kami mengalu-alukan pandangan dan komen-komen anda yang dapat membantu meningkatkan lagi perkhidmatan-perkhidmatan kami untuk memberikan anda layanan yang terbaik.

Poll

Anda dipersilakan untuk mengambil bahagian di dalam poll bulanan kami.

Talian Darussalam 123

Failkan sebarang aduan atau pertanyaan, memberi cadangan atau maklum balas, dan dapatkan maklumat-maklumat mengenai sebarang perkara atau perkhidmatan-perkhidmatan khusus yang berkaitan di bawah pengendalian Talian Darussalam 123.

MAKLUMAT BERGUNA

Stay Up-to-date

Get notified with latest news, services and events straight to your inbox.