Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Strategi Kerajaan Digital

Strategi Kerajaan Digital


Untuk menyokong kecekapan dan kerjasama yang lebih baik, dan untuk meningkatkan pengalaman pihak-pihak berkepentingan, maka proses dan perkhidmatan kerajaan memerlukan transformasi dan penambahbaikan yang berterusan. Teknologi maklumat membolehkan saluran maklumat yang lancar di antara kerajaan, orang ramai dan perniagaan agar dapat meningkatkan ketelusan dan memberikan pandangan yang berguna bagi proses pembuatan keputusan berdasarkan maklumat.


Sebanyak enam (6) program telah dikenal pasti untuk merealisasikan visi, dan untuk mencapai Strategi Kerajaan Digital Negara Brunei Darussalam 2015-2020:


DigitalStrategyProgrammes_bm.png

Keterangan lebih lanjut mengenai program-program berkenaan boleh didapati di www.digitalstrategy.gov.bn ​​​​​