Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Pelan Strategik dan Perundangan Kerajaan Digital

Pelan Strategik

Mengenalpasti 6 bidang fokus dan program ke arah Kerajaan Digital untuk mencapai Wawasan 2035.​

Menggariskan 5 keutamaan Kerajaan untuk mencapai kejayaan dalam e-Kerajaan.​​​​


Undang-Undang Brunei (berkaitan dengan IT)

An act to safeguard official and Government information.

An Act to make provisions for securing computer material against unauthorized access or modification and for related matters.

An Act to make provision for the security and use of electronic transactions, electronic communications, electronic commerce and for connected purposes.

Interpretasi 'Akta Pengganas (Fasal 2)' termasuk 'tindakan yang direka bentuk untuk mengganggu mana-mana sistem komputer awam atau peruntukan perkhidmatan yang secara langsung berkaitan dengan infrastruktur komunikasi, perbankan dan perkhidmatan kewangan, utiliti awam, pengangkutan awam atau infrastuktur awam yang penting.'

Akta yang bertanggungjawab bagi hal-hal penyiaran, yang merangkumi kandungan dalam talian, untuk memastikan tiada perkara yang termasuk dalam mana-mana perkhidmatan penyiaran atau pembekal kandungan (termasuk individu) yang bertentangan dengan kepentingan awam atau keharmonian negara atau kesusilaan.

Perintah untuk memberikan pengendalian dan peruntukan sistem telekomunikasi dan perkhidmatan di Negara Brunei Darussalam, dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Suatu akta bagi menyatukan undang-undang di Negara Brunei Darussalam berhubung dengan keterangan dan bukti. Akta ini menyentuh mengenai kebolehterimaan pernyataan yang dikeluarkan oleh komputer sebagai keterangan dalam mana-mana prosiding di mahkamah. [S 29/97] (Fasa 35A)

Perintah yang mendefinisikan program komputer, pangkalan data bagi data, atau mesin boleh baca lain, asli kerana pilihan atau penyusunan kandungan dianggap sebagai 'karya sastera' yang berhak mendapat perlindungan hak cipta.​


Undang-Undang Brunei yang berkaitan

Undang-undang lain yang berkaitan dengan IT tetapi secara tidak  
langsung:

(Dilarang menjual atau mengedar artikel lucah)

(Tindakan yang menyalahi undang-undang perjudian dalam talian)

(Mengawal kandungan dalam talian)

(Mengawal kandungan dalam talian)

(Mengawal kandungan dalam talian)

Mengawal kandungan dalam talian)

(Mengawal kandungan dalam talian)