Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Strategi dan Inisiatif Kerajaan Digital

Strategi dan Inisiatif Kerajaan Digital


Apakah program – program Strategi Digital Kerajaan?
Untuk menyokong kecekapan dan kerjasama yang lebih baik, dan untuk meningkatkan pengalaman pihak-pihak berkepentingan, maka proses dan perkhidmatan kerajaan memerlukan transformasi dan penambahbaikan yang berterusan. Teknologi maklumat membolehkan saluran maklumat yang lancar dalam kerajaan, orang ramai dan perniagaan yang akan memberikan ketelusan dan pandangan yang berguna bagi proses pembuatan keputusan berdasarkan maklumat.

Sebanyak enam (6) program telah dikenal pasti untuk merealisasikan visi, dan untuk mencapai Strategi Kerajaan Digital Negara Brunei Darussalam 2015-2020:-

Keterangan lebih lanjut mengenai program-program berkenaan bolehlah didapati di www.digitalstrategy.gov.bn