RIADAH AMAL HARI PERKHIDMATAN AWAM 2018 SEMPENA SAMBUTAN HARI PERKHIDMATAN AWAM KALI KE-25

Hari Ahad, 18 November 2018   |   6.15 pagi
Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan'Riadah Amal Hari Perkhidmatan Awam 2018' terbahagi kepada dua (2) kategori iaitu:


Orang ramai adalah dialu-alukan hadir bagi memeriahkan acara itu nanti. Bagi orang ramai yang berhasrat untuk menempah baju 'Riadah Amal Hari Perkhidmatan Awam 2018', sila muat turun borang tempahan di bawah ini:


Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan ke tempat-tempat seperti berikut pada waktu pejabat:

 • Institut Perkhidmatan Awam
  Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba,
  Gadong BE3119,
  Negara Brunei Darussalam
 • Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
  Lapangan Terbang Lama, Berakas,
  Bandar Seri Begawan BB3510,
  Negara Brunei Darussalam​
 • Jabatan Belia dan Sukan 
  Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan,
  Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan,
  Bandar Seri Begawan BA1211,
  Negara Brunei Darussalam
Tarikh tutup tempahan baju: 30 Oktober 2018

Bagi sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, sila hubungi:
 • Institut Perkhidmatan Awam             - 7175199 / 2452223
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam    - 8162011 / 8817871 / 2380460
 • Jabatan Belia dan Sukan                   - 8873369 / 2381905