Skip Ribbon Commands
Skip to main content

eDarussalam Survey

What information were you looking for?

Công ty tư vấn luật chuyên nghiệp tại TPHCM

Did you find the information you were looking for?

Yes

eDarussalam is easy to navigate:

Agree

The eDarussalam contains useful links and information:

Agree

Please share any additional comments or suggestions you may have so that we may continue to assess and improve eDarussalam:

Nhãn hiệu logo cần đăng ký độc quyền sẽ giúp bảo vệ được thương hiệu quả của doanh nghiệp. Để có thể đăng ký bảo hộ logo thì cần phải tiến hành thủ tục đăng ký để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

<img class="aligncenter" src="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_606,h_262/https://dhlaw.com.vn/wp-content/uploads/2017/11/tu-van-dang-ky-bao-ho-nhan-hieu.gif" alt="Bảo hộ logo" width="500" height="216" />
<h3>Logo độc quyền là gì?</h3>
Bảo hộ logo là dạng có thể nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ kể cả hình ảnh ba chiều hoặc kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Đảm bảo logo là duy nhất không được trùng với bất cứ doanh nghiệp nào.

Để giúp cho việc <a href="https://dhlaw.com.vn/tu-van-thu-tuc-dang-ky-bao-ho-logo-doc-quyen/">đăng ký bảo hộ logo</a> dễ dàng và nhanh chóng thì có thể liên hệ với văn phòng luật để được thay mặt thực hiện việc đăng ký bảo hộ logo.
<h3>Tại sao cần phải đăng ký bảo hộ logo?</h3>
Sẽ giúp cho các cá nhân, doanh nghiệp có thể có toàn quyền sở hữu logo.

Tránh gây ra trường hợp gây tranh chấp xảy ra liên quan đến xâm phạm nhãn hiệu, logo thương hiệu

Logo sẽ là một đặc điểm nhận dạng của doanh nghiệp.

Ngoài việc sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ logo thì sẽ được chúng tôi tư vấn về kiểu dáng của logo.
<h3>Nhãn hiệu được bảo hộ phải có yêu cầu gì:</h3>
Logo dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều. Hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc

Là duy nhất, không được trùng

Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Sử dụng dịch vụ <a href="https://dhlaw.com.vn/dich-vu-dang-ky-so-huu-tri-tue-tai-quan-binh-thanh-tphcm/">đăng ký sở hữu trí tuệ</a> của chúng tôi sẽ giúp nhanh chóng cho các cá nhân, doanh nghiệp có thể

<a href="https://gab.com/dhlaw">https://gab.com/dhlaw</a>

<a href="https://forums-fr.ubi.com/showthread.php/236659-V%C4%83n-ph%C3%B2ng-lu%E1%BA%ADt-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-th%E1%BB%ABa-k%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BA%A5t-%C4%91ai">https://forums-fr.ubi.com/showthread.php/236659-V%C4%83n-ph%C3%B2ng-lu%E1%BA%ADt-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-th%E1%BB%ABa-k%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BA%A5t-%C4%91ai</a>

<a href="http://ijhass.org/index.php/ijhass/comment/view/16/0/7769http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias/comment/view/10043/0/22329">http://ijhass.org/index.php/ijhass/comment/view/16/0/7769http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias/comment/view/10043/0/22329</a>

<a href="http://thanhtralaodong.gov.vn/dien-dan/g/posts/m/8925/di-chuc-mieng-la-gi.html">http://thanhtralaodong.gov.vn/dien-dan/g/posts/m/8925/di-chuc-mieng-la-gi.html</a>

<a href="http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=799&amp;Source=http%3A%2F%2Fwww%2Equan8%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FYkienPhanHoi%2FAllItems%2Easpx">http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=799&amp;Source=http%3A%2F%2Fwww%2Equan8%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FYkienPhanHoi%2FAllItems%2Easpx</a>

<a href="https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/odont/user/viewPublicProfile/89505">https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/odont/user/viewPublicProfile/89505</a>

<a href="https://www.cphs.pitt.edu/community/profile/jamesgun/">https://www.cphs.pitt.edu/community/profile/jamesgun/</a>
Created at 29/08/2019 12:37 by ***
Last modified at 29/08/2019 12:37 by ***