Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan Mendapatkan Jalan Laluan di atas Tanah Kerajaan


Perkhidmatan ini disediakan oleh Jabatan Tanah dibawah Kementerian Pembangunan.


Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Borang permohonan boleh dibeli di mana-mana cawangan  Pejabat Tanah Daerah dengan harga $1.00/keping atau dimuat turun disini.
  • Klik pada "Start" untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai tatacara mendapatkan jalan laluan di atas Tanah Kerajaan.
Attachments