Manage PermissionsManage Permissions

Pendaftaran Syarikat


Perkhidmatan ini disediakan oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi sebagai satu portal atas talian bagi memudahkan memulakan perniagaan di Negara Brunei Darussalam.

Ini adalah Perkhidmatan Atas Talian

Start

Syarat / Kriteria Penggunaan Perkhidmatan atas Talian

  • Mempunyai emel akaun yang aktif.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Bagi mengakses perkhidmatan Atas Talian ini anda diperlukan untuk mempunyai akaun terlebih dahulu. Klik disini untuk membuat akaun baru.
  • Klik sini untuk tatacara penggunaan sistem ini.
Attachments