Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan Tukar Milik Kenderaan


Perkhidmatan ini disediakan oleh Jabatan Pengangkutan Darat dibawah Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi.


Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Borang permohonan boleh dimuat turun disini.
  • Klik pada "Start" untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai tatacara mendapatkan maklumat mengenai Perkhidmatan ini.
Attachments