Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan Pembatalan Kaveat


Perkhidmatan ini disediakan oleh Jabatan Tanah dibawah Kementerian Pembangunan.


Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Borang permohonan boleh dibeli di mana-mana Kaunter Pembayaran cawangan  Pejabat Tanah Daerah dengan harga $1.00/keping atau dimuat turun disini.
  • Klik pada "Start" untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai tatacara permohonan Kaveat Persendirian.
Attachments