Manage PermissionsManage Permissions

BUR 302: Permohonan Bagi Membaharui Lesen Perkhidmatan Rumahtangga Persendirian


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Jabatan Buruh dibawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri  bagi permohonan membaharui lesen Perkhidmatan Rumahtangga Persendirian.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

 • Warganegara Brunei atau Penduduk Tetap / Asing.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

 • Borang Permohonan boleh di muat turun disini.
 • Borang yang telah lengkap di isi hendaklah di hantar ke Tingkat Bawah, Kaunter Perkhidmatan Jabatan Buruh.
 • Dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut :
  • Salinan asal Lesen mengambil dan menggaji  pekerja-pekerja asing
  • Salinan sah kad pengenalan pemohon dan pasangan
  • Salinan slip gaji terkini pemohon
  • Salinan surat kebenaran untuk pesara
  • Salinan sijil kelahiran dan / atau kad pengenalan untuk kanak-kanak atau ahli keluarga lain yang tinggal di rumah yang sama
  • Salinan kad pengenalan ibu / bapa / ibu mertua / bapa mertua sekiranya permohonan lesen ini adalah dimaksudkan untuk kes yang disebutkan di sini (Kebenaran Khas)
  • Salina slip gaji terkini pasangan (jika diperlukan untuk meyokong permohonan)
  • 2 salinan Borang Pengecualian (jika berkenaan)
 • Dokuman Tambahan Permohonan Warga Asing :
  • Salinan kontrak perkhidmatan atau surat tawaran dari Kerajaan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam
  • Salinan kontrak perkhidmatan antara pemohon dan majikan yang disahkan oleh Pesuruhjaya Buruh
  • Cadangan Pas Kerja yang diluluskan (BUR500 / BUR555) oleh Jabatan Buruh.
Attachments