Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan Akta Hiburan Awam


Perkhidmatan ini disediakan oleh Bahagian Pengawalan Hiburan Awam dan Penerbitan dibawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

Ini adalah perkhidmatan atas Talian

Start

Syarat / Kriteria Am Perkhidmatan 

  • Hiburan Awam yang dikawal adalah meliputi hiburan-hiburan di mana orang ramai atau mana-mana golongan orang ramai dapat masuk sama ada secara percuma atau dikenakan bayaran 

Syarat / Kriteria Penggunaan Perkhidmatan atas Talian

  • Telah mendaftar dan mengaktifkan akaun e-Darussalam. Klik di sini untuk mendaftar atau klik di sini untuk mendapatkan maklumat mengenai pengaktifan akaun e-darussalam.
  • Mempunyai e-mel yang aktif.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  1. Sila Layari Portal Onebiz atau klik disini bagi mendapatkan keterangan lanjut mengenai proses mendapatkan kebenaran Hiburan Awam. 


Attachments