Manage PermissionsManage Permissions

Memohon kebenaran Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda


Perkhidmatan ini disediakan oleh Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi) dibawah Kementerian Pembangunan. Kesemua iklan, papan iklan dan papan tanda hendaklah didapatkan kebenaran terlebih dahulu sebelum dipasang.

Ini adalah perkhidmatan atas Talian

Start

Syarat / Kriteria Am Perkhidmatan 

  • Syarikat Pengiklanan perlu memohon kebenaran bagi pemasangan iklan/papan iklan/papan tanda 

Syarat / Kriteria Penggunaan Perkhidmatan atas Talian

  1. Telah mendaftar dan mengaktifkan akaun e-Darussalam. Klik di sini untuk mendaftar atau klik di sini untuk mendapatkan maklumat mengenai pengaktifan akaun e-darussalam.
  2. Mempunyai e-mel yang aktif.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  1. Sila Layari Portal Onebiz atau klik disini bagi mendapatkan keterangan lanjut mengenai proses mendapatkan kebenaran iklan dan papan tanda. 
Attachments