Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan Pengesahan Pembatalan Pas Kerja, Tanggungan


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Jabatan Immigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dibawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri  permohonan pengesahan pembatalan pas kerja tanggungan.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Warganegara Brunei atau Penduduk Tetap / Rakyat Asing

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Borang permohonan pembatalan pas kerja tanggungan boleh di muat turun disini.
  • Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut :
    • BUR500/555
Attachments