Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan dermasiswa Kerajaan Brunei Darussalam untuk pelajar asing


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Jabatan Pentadbiran dibawah Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri bagi permohonan dermasiswa Kerajaan Brunei Darussalam bagi penuntut warganegara asing untuk pengajian di Negara Brunei Darussalam.

Perkhidmatan boleh didapati secara online dan offline

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Pemohon hendaklah terdiri daripada asing

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

Prosedur Manual

  • Cetak borang.
  • Borang permohonan hendaklah diisikan dengan lengkap dan dihantar terus ke Bahagian Dermasiswa, Latihan dan Bantuan Teknikal, Jabatan Pentadbiran, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.

Prosedur Online

  • Muat turun borang.
  • Isikan borang dengan lengkap dan ditandatangani.
  • Scan borang dan dokumen-dokumen yang diperlukan.
  • Hantar melalui emel ke scholarship@mfa.gov.bn
Attachments