Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan Permit Ekspot Produk Perkayuan


Perkhidmatan ini dikendalikan oleh Jabatan Perhutanan dibawah Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan bagi pemohon-pemohon yang ingin mengexpot produk perkayuan dari dalam negeri.

Perkhidmatan boleh didapati secara online dan offline

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

 • Permohonan ini dikhaskan kepada Syarikat-Syarikat ataupun Individu yang dibenarkan yang memiliki barangan hasil produk daripada perkayuan yang diekspot sahaja.
Syarat / Kriteria Penggunaan Perkhidmatan atas Talian

 • Bagi pendaftaran melalui Sistem atas Talian Brunei Darussalam National Single Window (BDNSW) disarankan untuk datang mendaftar ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Alamatnya seperti berikut : 
  • Bangunan Jabatan Kastam & Eksais DiRaja
   Kementerian Kewangan dan Ekonomi
   Jalan Menteri Besar
   Bandar Seri Begawan BB3910
   Negara Brunei Darussalam

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

Prosedur Manual

 • Permohonan permit ekspot barangan kayu hendaklah dihadapkan pada waktu kaunter dibuka pada hari-hari bekerja bagi Jabatan Kerajaan iaitu :
  • Hari Isnin - Khamis 
   • Jam 8 Pagi hingga 11.45 pagi 
   • Jam 1.45 pagi hingga 3 petang 
  • Hari Sabtu
   • Jam 8 Pagi hingga 10 Pagi
 • Permit Ekspot hanya sah untuk satu (1) konsainmen sahaja.
 • Permit Ekspot hanya sah digunakan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh dikeluarkan.
 • Pemohon dikehendaki untuk menghadapkan salinan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi permohonan Permit Ekspot bersama Borang Permohonan berdasarkan kategori barangan seperti berikut :
  • Senarai Produk A [Semua Produk Perkayuan]
   • Salinan Surat Kebenaran sebagai Pendaftar Ekspot dengan Jabatan Perhutanan
   • Salinan Sijil Kesahihan/Surat daripada Jabatan Perhutanan (Jika perlukan oleh Negara pengimpot)
   • Salinan Sijil Fitosanitasi/Inbois Pembersihan (Jika diperlukan oleh Negara Pengimpot).
   • Salinan Surat Kebenaran Mengekspot Produk daripada Jabatan Perhutanan.
   • Salinan Inbois (Keterangan Produk /Jumlah/Harga)
   • Rekabantuk/Gambar produk yang hendak di ekspot.
  • Senarai Produk B [Spesis Produk Perkayuan yang tersenarai di Negara yang berkenaan]
   • Salinan Surat Kebenaran sebagai Pendaftar Ekspot dengan Jabatan Perhutanan
   • Salinan permit Negara daripada Autoriti Negara Brunei
   • Salinan Laporan Pengesahan Pemeriksaan Fizikal daripada Unit Hiliran Industri (Downstream Industry Unit-DIU) 
   • Salinan Inbois (Keterangan Produk /Jumlah/Harga)
   • Rekabantuk/Gambar produk yang hendak di ekspot.
Prosedur atas Talian

 • Permohonan diterima melalui Sistem BDNSW. Klik disini bagi maklumat lanjut mengenai tatacara permohonan atas Talian melalui sistem BDNSW.
 • Permit Ekspot hanya sah untuk satu (1) konsainmen sahaja.
 • Permit Ekspot hanya sah digunakan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh dikeluarkan.
 • Pemohon dikehendaki untuk memuat naik salinan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi permohonan Permit Ekspot berdasarkan Kategori Barangan seperti berikut :
  • Senarai Produk A [Semua Produk Perkayuan]
    • Salinan Surat Kebenaran sebagai Pendaftar Ekspot dengan Jabatan Perhutanan
    • Salinan Sijil Kesahihan/Surat daripada Jabatan Perhutanan (Jika perlukan oleh Negara pengimpot)
    • Salinan Sijil Fitosanitasi/Inbois Pembersihan (Jika diperlukan oleh Negara Pengimpot).
    • Salinan Surat Kebenaran Mengekspot Produk daripada Jabatan Perhutanan.
    • Salinan Inbois (Keterangan Produk /Jumlah/Harga)
    • Rekabantuk/Gambar produk yang hendak di ekspot.
  • Senarai Produk B [Produk Perkayuan didalam Senarai Spesis CITES]
    • Salinan Surat Kebenaran sebagai Pendaftar Ekspot dengan Jabatan Perhutanan
    • Salinan permit Negara daripada Autoriti Negara Brunei
    • Salinan Laporan Pengesahan Pemeriksaan Fizikal daripada Unit Hiliran Industri (Downstream Industry Unit-DIU) 
    • Salinan Inbois (Keterangan Produk /Jumlah/Harga)
    • Rekabantuk/Gambar produk yang hendak di ekspot.
 • Permohonan akan disemak (Verifier) terlebih dahulu sebelum diluluskan oleh pihak yang meluluskan (Approver).
 • Permohonan yang tidak lengkap akan dibatalkan. 
 • Permohonan yang lengkap akan dihadapkan kepada Pegawai yang akan meluluskan (Approver) untuk kebenaran.
 • Sekiranya permit ekspot yang dikeluarkan belum digunakan dan perlu penyambungan, pemohon perlu menghadapkan ke Unit Permit & Lisen untuk penyambungan sekurang-kurangnya seminggu sebelum tarikh mansuh.
Attachments