Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan Penyambungan Pembetungan


​Perkhidmatan ini dikendalikan oleh Jabatan Saliran dan Pembetungan, Jabatan Kerja Raya dibawah Kementerian Pembangunan bagi cadangan kemajuan bangunan/rumah baru dan sedia ada untuk disambungkan ke sistem pembetungan berpusat.

Ini adalah perkhidmatan kaunter  manual dan atas talian

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

 • Orang yang berkelayakan (QP) hendaklah memperolehi surat kebenaran awal untuk penyambungan pembetungan dan kelulusan lukisan rekabentuk kemajuan daripada pihak-pihak berkuasa yang berkenaan.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

Prosedur Manual

 • Isi borang Permohonan penebukkan dinding lurang / membina lurang baru di atas saluran paip pembetungan Kerajaan dengan menyertakan dokumen berikut :
  • Salinan Lukisan Rekabentuk Pembetungan yang telah disahkan oleh pihak ABCi.
  • Salinan laporan 'Water Tightness and Light Tests' yang telah disahkan oleh QP bagi sistem pembetungan di dalam kawasan tapak yang dimajukan.
 • Hantar borang ke Unit Kawalan Kemajuan (Pembetungan).
Prosedur atas Talian

 • Dapatkan borang disini.
 • Isi borang dan hantar melalui emel ke dcu.dds@pwd.gov.bn dengan melampirkan dokumen berikut :
  • Lukisan susunatur bangunan/rumah
  • Peta pelan ukur RSO
  • Pelan lukisan pembetungan yang diluluskan oleh pihak ABCi.
Attachments