Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Service List BM

Service List BM - Permohonan Peminjaman Dewan dan Kelengkapan...
Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan Peminjaman Dewan dan Kelengkapan di Daerah Tutong


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh Jabatan Daerah Tutong dibawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi yang berhasrat untuk meminjam Dewan dan Kelengkapan di Daerah Tutong.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Pemohon hendaklah memohon dalam tempoh tidak kurang Satu (1) bulan sebelum menggunakan gelenggang tersebut.
  • Untuk penganjuran sebarang aktiviti yang melibatkan pembinaan pentas, penganjur diminta menyediakan pelan dan memasang pelapik (Terraplas) di dalam kawasan dewan dan khalayak ramai.
  • Bagi kegiatan-kegiatan aktiviti yang memerlukan permit/lesen/kebenaran daripada Agensi-Agensi yang berkaitan (contohnya Bahagian Perlesenan, Polis dan sebagainya) pengguna hendaklah mendapat kebenaran pihak berkenaan terlebih dahulu.
  • Penyewaan dewan tidak akan dibenarkan bagi tujuan sebarang perhimpunan yang berbentuk politik, perjudian dan aktiviti yang diharamkan oleh Kerajaan.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Pemohon dikehendaki mengisi Borang Peminjaman Dewan yang boleh dimuat turun disini dan dihantarkan ke : 
    • Tingkat 3, Bahagian Pentadbiran, Jabatan Daerah Tutong, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.
  • Untuk keterangan lanjut sila hubungi : 4222491/4222492/4222493 semasa waktu berkerja. 
Attachments