Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Service List BM

Service List BM - Permohonan Menyewa Rumah Persinggahan (Rest...
Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan Menyewa Rumah Persinggahan (Rest House)


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh Jabatan Daerah Temburong dibawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi yang berhasrat untuk menyewa rumah persinggahan di Daerah Temburong.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Pemohon mestilah terdiri daripada Warganegara/Penduduk Tetap

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Pemohon dikehendaki membuat permohonan melalui persuratan dan ditujukan kepada :
    • Pegawai Daerah Temburong, Jabatan Derah Temburong, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Bangar PA1351, Negara Brunei Darussalam.
  • Atau menghubungi terus ketalian : 5221239 bagi sebarang pertanyaan mengenai tatacara penyewaan dan untuk mengetahui kekosongan rumah persinggahan.
Attachments