Manage PermissionsManage Permissions

Perkhidmatan Pendidikan dan Latihan


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh Pusat Serantau SEAMEO VOCTECH dibawah Kementerian Pendidikan bagi menyediakan perkembangan organisasi dan inovasi.

Perkhidmatan boleh didapati secara online

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Fasih bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris dan kecekapan menggunakan komputer.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Untuk keterangan lebih lanjut, awda bolehlah layari ke laman web rasmi SEAMEO VOCTECH (http://voctech.org/).
Attachments