Manage PermissionsManage Permissions

Pencalonan Pelajar atau Guru bagi penyertaan Aktiviti Pertandingan dan lain-lain


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar dibawah Kementerian Pendidikan untuk Sekolah, Maktab atau Institusi Pengajian Tinggi (Kerajaan atau Bukan Kerajaan) bagi pencalonan penyertaan pelajar atau guru.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

 • Tertakluk kepada terma dan syarat aktiviti atau pertandingan yang diselaraskan atau dikendalikan. 

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

 • Isi borang pencalonan pelajar atau guru dan hantar terus atau faks 2335963 ke Pusat STEP (The Science, Technology and Environment Partnership) mengikut tarikh tutup pencalonan dengan menyertakan dokumen berikut :-
  • Borang Pencalonan Pelajar atu Guru
  • Salinan Kad Pintar
  • Salinan Surat Beranak*
  • Gambar Passpot Calon*
  • Laporan Penilaian Pelajar* dan Status Kesihatan Pelajar*
  • Lain-lain dokumen diperlukan (jika ada)*
  • Mengisi kebenaran Ibu Bapa atau Penjaga (bagi pencalonan pelajar)
  • Pengesahan kebenaran Guru Besar atau Pengetua dari Pihak Sekolah, Maktab atau Institusi Pengajian Tinggi.
            *Jika berkenaan sahaja.
Attachments