Manage PermissionsManage Permissions

Pendaftaran Persatuan Ibu-Bapa dan Guru


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh Bahagian Pendidikan Swasta dibawah Kementerian Pendidikan bagi pendaftaran persatuan ibu-bapa dan guru yang mana ahli Persatuan Ibu-Bapa dan Guru (PIBG) adalah terdiri daripada :

 • Semua guru di sekolah berkenaan.
 • Semua ibu-bapa / penjaga murid di sekolah berkenaan.
 • Guru Besar atau Pengetua sekolah berkenaan selaku ahli 'ex-officio' dan juga selaku Penasihat Persatuan.
Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

 • Kewajipan menubuhkan PIBG terletak pada guru besar atau pengetua.
 • PIBG dikehendaki mempunyai perlembagaannya sendiri bagi tujuan pengurusan.
 • Pengurusan PIBG hendaklah dikendalikan oleh satu jawatankuasa mengikut perlembagaan PIBG. 
 • Ahli-ahli Jawatankuasa hendaklah tidak kurang dari 5 orang dan tidak lebih dari 15 orang yang dipilih dalam mesyuarat agung tahunan PIBG.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

 • Melengkapkan borang Application for Registration of a Parent-Teacher Association (PTA) [First Schedule].
 • Menyerahkan deraf perlembagaan PIBG yang mengandungi perkara-perkara yang ditetapkan di dalam borang Matter which are Necessary in the Constitution of PTA [Second Schedule].
 • Senarai ahli-ahli baru PIBG mengikut sesi.
 • Keterangan peribadi ahli-ahli yang dilantik.
 • Salinan kad pengenalan ahli-ahli yang dilantik.
Attachments