Manage PermissionsManage Permissions

Khidmat Pencaman Musuh Perosak Tanaman, Khidmat Nasihat dan Syor Kawalan


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh Jabatan Pertanian dan Agrimakanan dibawah Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan bagi peladang berdaftar yang ingin mengenal pasti masalah musuh perosak yang dihadapi di ladang dan memerlukan nasihat mengenai cara pengawalan musuh perosak tersebut.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

 • Pendaftaran dengan Jabatan

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

 • Peladang membuat aduan serangan musuh perosak tanaman ke Unit Pengembangan Pertanian (UPP) di daerah masing-masing.
 • UPP memanjangkan aduan tersebut kepada Unit Perlindungan Tanaman (UPT).
 • UPT membuat jadual lawatan.
 • UPT membuat pemeriksaan ladang.
  • Jika masalah dapat dikenalpasti, syor kawalan akan diberikan serta merta.
  • Jika masalah tidak dapat dikenalpasti, sampel tanaman akan diambil untuk pemeriksaan lanjut di makmal berkenaan.
  • UPT membuat laporan lawatan pemeriksaan serta syor kawalan dan akan diberikan kepada peladang melalui UPP.
Attachments