Manage PermissionsManage Permissions

Perlesenan Pemandu Pelancong


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan dibawah Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan bagi permohonan dan pembaharuan Lesen Pemandu Pelancong.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

 • Bagi permohonan baru pemohon di kehendaki untuk memberikan maklumat berikut :
  • Salinan Kad Pengenalan
  • Salinan Sijil Kursus Pandu Pelancong daripada Institusi Pendidikan yang diiktirafkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan.
  • Salinan Surat Akuan Kesihatan daripada Klinik yang berdaftar.
Pembayaran :

 • Bayaran yuran perkhidmatan setahun bagi lesen baru:
  • $50

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

 • Pemohon hendaklah mengisikan dan menghadapkan Borang Permohonan Lesen Pemandu Pelancong yang lengkap ke :
  • Tingkat 3, Unit Perlesenan dan Pendaftaran, Jabatan Kemajuan Pelancongan , Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan.
 • Hari dan Waktu untuk menghadapkan :
  • Hari Isnin hingga Khamis (Jam 8 Pagi - 11 Pagi / 2 Petang - 3 Petang)
  • Hari Sabtu (Jam 8 Pagi - 10 Pagi sahaja)
 • Borang Permohonan Lesen Pemandu Pelancong boleh di muat turun disini.
Attachments