Manage PermissionsManage Permissions

Perlesenan Ejen Pelancongan


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan dibawah Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan bagi permohonan dan pembaharuan lesen ejen pelancongan. 

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

 • Bagi permohonan baru pemohon di kehendaki untuk memberikan maklumat berikut :
  • Salinan Kad Pengenalan
  • Profil Syarikat/Pengurus
  • Salinan Pendaftaran Perniagaan
 • Bagi membaharui lesen ejen pelancongan Syarikat dikehendaki untuk memberikan maklumat Berikut :
  • Laporan  Audit Tahunan
  • Laporan Jualan
  • Senarai Pekerja Dalam dan Luar Negara
  • Salinan Pendaftaran Perniagaan
  • Salinan Lesen terkini
  • Salinan Kad Pengenalan
Pembayaran :

 • Bayaran yuran perkhidmatan setahun bagi lesen baru dan membaharui lesen adalah seperti berikut :
  • $250 (Untuk Ibu Pejabat)
  • $50 (Untuk Cawangan)

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

 • Borang permohonan boleh diperolehi di Jabatan Kemajuan Pelancongan.
Attachments