Manage PermissionsManage Permissions

Pertanyaan kedudukan permohonan Skim Perumahan Negara


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Jabatan Kemajuan Perumahan dibawah Kementerian Pembangunan bagi orang ramai yang ingin bertanya mengenai status permohonan Skim Perumahan Negara mereka.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Warganegara Brunei Darussalam.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Pertanyaan boleh dibuat melalui telefon atau secara perjumpaan. Makluman mengenainya akan dimaklumkan sekurang-kurangnya pada hari yang sama jika tiada berlaku masaalah-masaalah teknikal.
  • Untuk mengetahui status permohonan, pemohon boleh menghubungi Bahagian Pengurusan Permohonan di Ibu Pejabat Jabatan Kemajuan Perumahan, di Jalan Airport Lama Berakas ataupun di Cawangan-Cawangan Jabatan Kemajuan Perumahan yang berkenaan.
Attachments