Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan bagi Lesen untuk menjalankan Kilang Papan (FORM 6)


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Jabatan Perhutanan dibawah Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan. Perkhidmatan ini adalah untuk mendaftarkan mesin-mesin yang digunakan dalam kilang papan dan industri hiliran/nilai tambah perkayuan.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Syarikat perlu berdaftar dibawah Jabatan Perhutanan.
Pembayaran :

  • $20.00 Setahun bagi 'Bandsaw'
  • $100 Setahun bagi 'Downstream Machineries'

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Pengurus Syarikat perlu mengisi borang FORM 6 bagi memperbaharui kebenaran dengan menyenaraikan kesemua mesin-mesin yang digunakan. Borang Permohonan boleh di muat turun disini.
  • Kakitangan Jabatan Perhutanan akan memastikan kesemua informasi adalah betul dan memastikan tiada tunggakkan yang perlu dibuat sebelum meneruskan bagi pembayaran FORM 6
  • Pembayaran pelu dibuat dikaunter sebelum Lisen FORM 6 disambung kembali.


Attachments