Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan bagi Sub-Lisen Pekerja Hutan (FORM 4)


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Jabatan Perhutanan dibawah Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan. 

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Pemohon hendaklah mempunyai Lisen mengambil Hasil Hutan FORM 1 atau FORM 3 yang masih sah.
  • Menyertakan salinan sokongan Pas Kerja BUR555 dan Borang 500 dari Jabatan Buruh serta salinan paspot/IC dan surat penyambungan lisen FORM 1 atau FORM 3 daru Unit Perkilangan Papan.
Pembayaran :

  • $2.00 - Sbb-Lisen bagi seorang

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Menerima borang permohonan di kaunter daripada pemohon. Borang Permohonan boleh di muat turun disini.
  • Meneliti pra-permohonan sama ada lengkap atau sebaliknya. Borang permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon. Permohonan yang lengkap akan di proses selanjutnya.
  • Ketua Unit Permit & Lisen mengesahkan dan menyokong permohonan untuk kebenaran Pengarah.
  • Permohonan ditandatangani oleh Direktorat untuk kebenaran.
  • Menghubungi pemohon dan diminta untuk membuat permohonan secara Online.
  • Menyediakan surat dan Sub-Lisen yang dicop JPH.
  • Menghadapkan surat kebenaran dan Sub-Lisen kepada Direktorat untuk ditandatangani.
Attachments