Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan bagi Perkhidmatan Herbarium Negara (BRUN)


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Jabatan Perhutanan dibawah Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan. 

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Diberi kebenaran use permit untuk masuk ke Hutan Simpan bagi melakukan kerja-kerja mengenalpasti tumbuh-tumbuhan dilapangan.
Pembayaran :

  • Tidak dikenakan bayaran

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Menghantar surat permohonan kepada Pengarah Perhutanan bagi mendapatkan kebenaran perkhidmatan BRUN sama ada khidmat teknikal dan / atau bantuan mengenalpasti tumbuh-tumbuhan.
  • Menghadapkan surat sokongan Use Permit bagi menyokong permohonan tersebut (jika ingin melakukan kerja-kerja di lapangan).
Attachments