Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan bagi pengukuran dan penandaan sempadan konsesi pembalakan baru


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Jabatan Perhutanan dibawah Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan. 

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Perkhidmatan ini hanya khusus untuk pemegang lesen yang diberikan kawasan konsesi pembalakan baru bagi mengambil hasil hutan yang dibenarkan oleh pihak Jabatan Perhutanan sahaja.
Pembayaran :

  • $500 - Bayaran yuran perkhidmatan bagi setiap permohonan

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Mengisikan borang (Borang JPH9/2000). Tetapi sebelum pemohon mengisikan borang berkenaan, pemohon hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kawasan konsesi seperti yang ditetapkan oleh pihak Mesyuarat Lembaga Melesen Kayu Kayan (bagi Form 1) atau daripada pihak Jabatan Perhutanan (bagi Form 3). Borang Permohonan boleh di muat turun disini.
  • Hantar borang yang sudah lengkap ke :
    • Unit Perkilangan Papan, Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan, Bangunan Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan.
  • Kerja-kerja hanya akan dijalankan setelah membayar yuran perkhidmatan dan segala tunggakan hutang dijelaskan terlebih dahulu.
Attachments