Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan pengecualian dari membayar wang taruhan bagi pengambilan pekerja asing (perkhidmatan rumahtangga)


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Jabatan Buruh dibawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi memberi kuasa kepada jurukira agung /Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif bagi memotong gaji ataupun pendapatan pegawai berkenaan jika terdapat tuntutan bayaran daripada Pesuruhjaya Buruh.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Pegawai-pegawai kerajaan yang berjawatan tetap di dalam bahagian III dan ke atas yang menerima gaji pokok melebihi $1,600.00 (tidak termasuk elaun-elaun) dan;

  • Pegawai-pegawai dari badan berkanun yang berjawatan tetap dengan tanggagaji setaraf dengan pegawai-pegawai Kerajaan di dalam bahagian iii ke atas (tidak termasuk elaun-elaun);

  • Rakyat kebawah duli yang maha mulia paduka seri baginda sultan dan yang di pertuan negara brunei darussalam;

  • Pegawai-pegawai Kerajaan yang telah bersara dari perkhidmatan dan menerima pencen bulanan;

  • Badan-badan berkanun yang telah diberikan kebenaran pengecualian dari membayar wang taruhan pekerja asing khusus kepada pegawai-pegawai;

  • Bagi permohonan pengecualian dari membayar wang taruhan yang dijamin oleh pasangan (isteri), pasangan (isteri) hendaklah seorang pegawai kerajaan;

  • Yang berjawatan tetap di dalam bahagian ii keatas.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Isi borang yang boleh di muat turun disini dan hantar ke Jabatan Buruh. 
Attachments