Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan bagi mendapatkan Pengiktirafan Kursus/Kelulusan


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Urusetia Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan Negara Brunei Darussalam dibawah Kementerian Pendidikan bagi penelitian dan penilaian semua kelulusan institusi-institusi tempatan dan luar negeri untuk pengiktirafan bagi maksud perlantikan ke dalam perkhidmatan Kerajaan atau apa jua keperluan Kerajaan dan negara dari masa ke semasa.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Orang Awam/Kementerian/Jabatan/Pihak Swasta yang memerlukan pengiktirafan kursus/kelulusan

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

Isi Borang Pengiktirafan yang boleh di muat turun disini dan hantar ke Kementerian Pendidikan berserta  :

  • Sijil-sijil (PhD, Master Bachelor, Higher National Diploma, National Diploma dan lain-lain) beserta transkip akademik kelulusan-kelulusan berkenaan.
  • Keputusan GCE 'O' level, GCE 'A' level, foundation jika ada atau kelulusan yang sebanding.
  • Surat tawaran dari institusi (bagi pengiktirafan kursus sahaja).
  • Kad Pintar pemohon.
Attachments