Manage PermissionsManage Permissions

Pendaftaran ke Sekolah Rendah


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Kementerian Pendidikan bagi ibu bapa yang ingin mendaftar anak-anak mereka memasuki Pra-sekolah Kerajaan.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Kanak-kanak berumur 6 tahun

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

Isi borang yang boleh di muat turun disini dan hantar kepada sekolah masing-masing berserta  :

  • Tiga (3) salinan gambar surat beranak
  • Tiga (3) salinan sijil kerakyatan (Jika warga Negara Brunei Darussalam secara berdaftar sahaja)*
  • Kad Pintar
  • No Sijil Pendaftaran Anak Angkat*
  • Kebenaran Tinggal/Residence Permit No*
Nota : * Yang berkenaan sahaja


Attachments