Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan untk menukar alamat (pindah bangunan) atau mengubahsuai premis institusi pendidikan


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Bahagian Pendidikan Swasta dibawah Kementerian Pendidikan. 

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

 • Kebenaran bertulis daripada Ketua Pendaftar
 • Bangunan yang hendak didaftarkan sebagai alamat baru hendaklah yang telah mendapat sokongan dan kebenaran semua pihak Jabatan penilai.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

 • Menghadapkan secara bersurat dengan disertakan salinan dokumen-dokumen berikut :
  •  Borang Application for change of address or alteration of the premise of an educational institution (Sixth Schedule)
  • Kad Pengenalan Pintar pemohon
  • Surat perjanjian penyewaan
  • Floor Plan premis (jika melibatkan pengubahsuaian, perlu disertakan floor plan yang baharu)
  • Site plan premis
  • Pelan bangunan berserta nombor unit baru yang dipohonkan.
 • Borang boleh dimuatturun disini.
Attachments