Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan untuk mendapatkan Visa Lawatan & Diplomatik (Visa)


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Jabatan Protokol dan Hal Ehwal Konsular dibawah Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri  bagi permohonan Visa.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Warganegara Asing.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Borang Pendaftaran boleh di muat turun disini.
  • Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke Jabatan Protokol dan Hal Ehwal Konsular.
Attachments