Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan Kad Pengenalan diplomatik/konsular Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri  bagi permohonan kad pengenalan diplomatik/Konsular.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Pegawai dan kakitangan Diplomatik/Konsular.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Borang Pendaftaran boleh di muat turun disini.
  • Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke Jabatan Protokol dan Hal Ehwal Konsular.


Attachments