Manage PermissionsManage Permissions

Pemberitahuan ketibaan ahli pegawai dan kakitangan diplomatik dengan keluarga


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Jabatan Protokol dan Hal Ehwal Konsular dibawah Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri  bagi memaklumkan ketibaan ahli  pegawai dan kakitangan diplomatik dengan keluarga.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Ahli pegawai dan kakitangan diplomatik.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Borang Pendaftaran boleh di muat turun disini.
  • Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke Jabatan Protokol dan Hal Ehwal Konsular.


Attachments