Manage PermissionsManage Permissions

Pemberitahuan ketibaan ahli pegawai dan kakitangan home-based yang bukan diplomatik dengan keluarga


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Jabatan Protokol dan Hal Ehwal Konsular dibawah Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri  bagi memaklumkan ketibaan ahli  pegawai dan kakitangan home-based yang bukan diplomatic dengan keluarga.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Ahli pegawai dan kakitangan bukan diplomatik home-based.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Borang Pendaftaran boleh di muat turun disini.
  • Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke Jabatan Protokol dan Hal Ehwal Konsular.


Attachments