Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan Permit bagi Agen Pelancongan Ke Taman Negara Ulu Temburong


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Bahagian Taman dan Hutan Kemasyarakatan, Jabatan Perhutanan dibawah Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan khusus bagi Agen Pelancongan yang hendak membawa Pelawat masuk ke Taman Negara Ulu Temburong.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Agen Pelancongan hendaklah berdaftar dengan Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Agen Pelancongan menghadapkan permohonan secara bertulis kepada :
    • Pengarah Perhutanan, Jabatan Perhutananm Tingkat 2, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Jalan Menteri Besar, Bandar Seri Begawan, BB3910, Negara Brunei Darussalam. 
  • Permit bolehlah diambil oleh wakil Agen Pelancongan selepas dua (2) hari waktu berkerja setelah selesai ditandatangani oleh Pengarah Perhutanan.
Attachments