Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan Pendaftaran Syarikat Di Jabatan Perhutanan


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Jabatan Perhutanan dibawah Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan bagi pemilik Syarikat yang berhasrat untuk mengikuti Sebutharga dan Tawaran ynag dibukakan oleh Jabatan Perhutanan. 

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

Pembayaran :

 • $10

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

 • Mengisikan Borang Pendaftaran Syarikat (Borang JPH1/2010).
 • Hantar borang ke Kaunter semasa waktu Pejabat seperti berikut :
  • Hari : Isnin - Khamis
  • Jam : 8.00 Pagi - 11.30 Pagi / 2.00 Petang - 3.00 Petang
  • Hari : Sabtu
  • Jam : 8.00 Pagi - 10.00 Pagi 
 • Pemohon yang berhasrat untuk membeli Borang Sebutharga hendak lah menyertakan dokumen berikut :
  • Sijil Pendaftaran Perniagaan
  • Senarai Pemilik / Pengurus Syarikat
  • Seksyen 16 & 17
  • Articles of Incorporation
  • Kuota Pekerja-Pekerja
  • Profil Syarikat 
Attachments