Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan bagi penandaan pokok dalam kawasan pembalakan


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Jabatan Perhutanan dibawah Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan. 

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Perkhidmatan ini hanya khusus untuk pemegang lesen syarikat kilang papan ata bakau yang dibenarkan oleh pihak Jabatan Perhutanan sahaja.
Pembayaran :

  • Bayaran perkhidmatan sebanyak $50.00 akan dikenakan bagi setiap permohonan bagi 100 pokok

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Mengisikan borang (Borang JPH8/2000).
  • Hantar borang yang sudah lengkap ke :
    • Unit Perkilangan Papan, Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan, Bangunan Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan.
  • Borang hendaklah dihadapkan sekurang-kurangnya dua (2) minggu sebelum kerja-kerja penandaan pokok dijalankan.
  • Kerja-kerja hanya akan dijalankan setelah bayaran di atas sudah dibayar dan segala tunggakan hutang dijelaskan terlebih dahulu.
Attachments