Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan kawasan baru bagi konsesi pembalakan


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh  Jabatan Perhutanan dibawah Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan. 

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Perkhidmatan ini hanya khusus untuk pemegang lesen syarikat kilang papan ata bakau yang dibenarkan oleh pihak Jabatan Perhutanan sahaja.
Pembayaran :

  • Bayaran perkhidmatan sebanyak $100 akan dikenakan bagi setiap permohonan

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Mengisikan borang (Borang JPH7/2000).
  • Hantar borang yang sudah lengkap ke :
    • Unit Perkilangan Papan, Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan, Bangunan Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan.
  • Borang hendaklah dihadapkan sekurang-kurangnya enam (6) bulan sebelum kawasan konsesi yang ada sekarang selesai dibalak keseluruhannya.
Attachments