Manage PermissionsManage Permissions

Pemberitahuan Secara Bertulis


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi dibawah Kementerian Pembangunan.

Seperti yang dinyatakan dalam Environmental Protection and Management Order (EPMO), 2016, adalah menjadi kewajipan tiap-tiap individu ataupun pemohon, yang bercadang untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang ditetapkan seperti mana yang dinyatakan dalam First Schedule, untuk mengemukakan Pemberitahuan Secara Bertulis kepada pihak berkuasa sebelum menjalankan apa-apa aktiviiti itu.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual.

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Orang awam / Syarikat / Organisasi tidak bolih menjalankan apa-apa aktiviti yang ditetapkan sehingga mereka menerima maklum balas / kebenaran daripada pihak berkuasa.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

    • Tunggu maklum balas daripada abatan ALam Sekitar, Taman dan Rekreasi.
Attachments