Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Service List BM

Service List BM - Pendaftaran Makanan Impot
Manage PermissionsManage Permissions

Pendaftaran Makanan Impot


Perkhidmatan ini disediakan oleh Pusat Kebangsaan E-Kerajaan dan dimiliki oleh Bahagian Kawalan Kualiti dan Keselamatan Makanan, Jabatan Perkhidmatan Kesihatan dibawah Kementerian Kesihatan yang mana membolehkan pengimpot mendaftar produk makanan mereka pada bila-bila masa tanpa perlu menghantar permohonan mereka secara fizikal ke Pejabat.


Ini adalah Perkhidmatan Atas Talian

Start

Syarat / Kriteria Am Perkhidmatan

  • Pengimpot hendaklah mempunyai Kad Pengenalan Pintar Brunei yang sah
Syarat / Kriteria Penggunaan Perkhidmatan atas Talian

  • Telah mendaftar dan mengaktifkan akaun e-Darussalam.
    • Klik di sini untuk mendaftar atau klik di sini untuk mendapatkan maklumat mengenai pengaktifan akaun e-darussalam.
  • Mempunyai e-mel yang aktif.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Klik pada "Start", halaman perkhidmatan akan dibuka di tetingkap yang baru.
  • Sila ikut arahan yang dipaparkan dan masukkan maklumat yang diperlukan.
  • Klik sini untuk tatacara penggunaan perkhidmatan ini.
Attachments