Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Service List BM

Service List BM - Sistem Pemilihan Tapak Elektronik (e3s)
Manage PermissionsManage Permissions

Sistem Pemilihan Tapak Elektronik (e3s)


eKP adalah satu sistem atas talian yang disediakan oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa yang mana membolehkan memberikan perkhidmatan seperti berikut :

1. Menerima permohonan tapak dari pemohon (Jabatan-Jabatan Kerajaan dan Swasta).

2. Memudahkan pemohon untuk memberikan maklum balas terhadap tapak yang dicadangkan.

3. Memudahkan ahli-ahli JKKPT dalam memberikan ulasan dan pandangan ataupun maklum balas.

Perkhidmatan boleh didapati secara online dan offline

Start

Syarat / Kriteria Am Perkhidmatan 

 • Ahli-ahli Jawatankuasa Kecil Pemilihan Tapak (JKKPT)
 • Jabatan-Jabatan Kerajaan
 • Swasta

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

Offline prosedur

 • Bagi Jabatan Kerajaan
  • Surat Pengesahan daripada Setiausaha Tetap Kementerian
  • Permohonan melalui memorandum rasmi 
  • Peta atau lakaran kedudukan tapak yang dipohonkan (jika ada)
  • Laporan tapak (jika ada)
Online Prosedur

 • Sila tekan sini  untuk mendapatkan manual bagi pendaftaran.  


Attachments