Manage PermissionsManage Permissions

Sistem Pemilihan Tapak Elektronik (e3s)


eKP adalah satu sistem atas talian yang disediakan oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa yang mana membolehkan memberikan perkhidmatan seperti berikut :

1. Menerima permohonan tapak dari pemohon (Jabatan-Jabatan Kerajaan dan Swasta).

2. Memudahkan pemohon untuk memberikan maklum balas terhadap tapak yang dicadangkan.

3. Memudahkan ahli-ahli JKKPT dalam memberikan ulasan dan pandangan ataupun maklum balas.

Perkhidmatan boleh didapati secara online dan offline

Start

Syarat / Kriteria Am Perkhidmatan 

 • Ahli-ahli Jawatankuasa Kecil Pemilihan Tapak (JKKPT)
 • Jabatan-Jabatan Kerajaan
 • Swasta

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

Offline prosedur

 • Bagi Jabatan Kerajaan
  • Surat Pengesahan daripada Setiausaha Tetap Kementerian
  • Permohonan melalui memorandum rasmi 
  • Peta atau lakaran kedudukan tapak yang dipohonkan (jika ada)
  • Laporan tapak (jika ada)
Online Prosedur

 • Sila tekan sini  untuk mendapatkan manual bagi pendaftaran.  


Attachments