Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Service List BM

Service List BM - Sistem Kebenaran Perancangan Elektronik (eKP)...
Manage PermissionsManage Permissions

Sistem Kebenaran Perancangan Elektronik (eKP)


eKP adalah satu sistem atas talian yang disediakan oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa yang mana membolehkan memberikan perkhidmatan seperti berikut :

1. Memudahkan pemohon (Arkitek dan Jurutera Berdaftar) untuk menghadapkan permohonan bagi mendapatkan kebenaran perancangan.

2. Menghadapkan permohonan secara atas talian dimana pelan dan dokumen-dokumen yang diperlukan boleh dimuat naik ke dalam sistem.

Membolehkan pemohon untuk menerima ulasan bagi pindaan keatas permohonan secara talian (jika ada).


Perkhidmatan boleh didapati secara online dan offline

Start

Syarat / Kriteria Am Perkhidmatan 

Permohonan hendaklah dihadapkan oleh Arkitek atau Jurutera Berdaftar.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

Offline prosedur

  • Setelah permohonan yang diterima secara atas talian telah diluluskan, pihak pemohon (Arkitek atau Jurutera Berdaftar) hendaklah menghadapkan pelan bersih dan dokumen-dokumen yang berkenaan ke Kaunter JPBD.
Online Prosedur
Attachments