Manage PermissionsManage Permissions

Perkhidmatan Kalibrasi


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh Jabatan Ukur dibawah Kementerian Pembangunan yang mana untuk memastikan toleransi peralatan geomatric selaras dan diterima pakai di Negara Brunei Darussalam dan antarabangsa.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual.

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Ajensi Kerajaan
  • Sektor Swasta

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

Ajensi Kerajaan

  • Isi borang UKUR004 dan dihantar ke kaunter di Tingkat 2, Jabatan Ukur.
  • Pembayaran hendaklah dibuat di kaunter di Tingkat 2, Jabatan Ukur.

Sektor Swasta

  • Isi borang UKUR004 dan dihantar ke kaunter di Tingkat 2, Jabatan Ukur.
  • Pembayaran hendaklah dibuat di kaunter di Tingkat 2, Jabatan Ukur.
Attachments