Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Service List BM

Service List BM - Penjualan Peta
Manage PermissionsManage Permissions

Penjualan Peta


Perkhidmatan ini disediakan oleh Jabatan Ukur dibawah Kementerian Pembangunan bagi penjualan/pembekalan maklumat geomatik seperti berikut :

 • Peta RSO
 • Pelan Akui (CP)
 • Pelan Gazet (GP)
 • Pelan Lesen Tumpang Sementara (TL)
 • Pelan Pecah Bangunan atau Strata (ST)
 • Pelan Rupabumi (Topografi)
 • Buku sempadan mukim dan kampong
 • Maklumat Ukur 
  • Kodinat
  • Rajah Buku Ukuran
 • Peta Siri

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual.


Start

Syarat / Kriteria Am Perkhidmatan

 • Orang Awam
 • Sektor Kerajaan
 • Sektor Swasta

Cara Menggunakan Perkhidmatan ini

Klik pada "Start" untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai penjualan maklumat geomatik berkenaan.

Dokumen yang diperlukan semasa pembelian :

 Peta RSO 

 •  Lot No / Tol No /Gazette No
Pelan Akui

 • Lot No / Tol No / Certified Plan No 
Pelan Gazet

 • No Gazet / No Pelan Gazet 
TPelan TOL (TL) 

 • No TOL / No Pelan TL
Pelan Strata

 • No Strata 
Pelan Rupabumi

 • No Lot / Lokasi
Maklumat Ukur

 • Kodinat
  • No Stesen 
 • Rajah Buku Ukuran
  • No Lot / No TOL / No Gazet


Attachments