Manage PermissionsManage Permissions

Pengukuran Topografi


Perkhidmatan ini  dikendalikan oleh Jabatan Ukur dibawah Kementerian Pembangunan. Topografi merupakan bentuk permukaan rupabumi termasuk butiran semulajadi dan buatan manusia.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual.

Start

Syarat / Kriteria AM Perkhidmatan

  • Orang Awam
  • Sektor Kerajaan
  • Sektor Swasta

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

Orang Awam / Sektor Swasta

  • Permohonan boleh dibuat melalui Juruukur Tanah Berlesen yang berdaftar.
Agensi Kerajaan (Jabatan/Kementerian)

  • Menghadapkan memorandum dari Jabatan berkenaan dengan melampirkan maklumat seperti tapak pelan yang dikemaskinikan, skala dan spesifikasi.
  • Peruntukkan kewangan yang disediakan oleh Jabatan berkenaan (Vote No).
Attachments