Manage PermissionsManage Permissions

Pengukuran Tanah


‚Äč

Perkhidmatan ini disediakan oleh Jabatan Ukur dibawah Kementerian Pembangunan bagi permohonan untuk penandaan batu sempadan lot berasaskan kepada jenis permohonan tanah. 

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual.


Start

Syarat / Kriteria Am Perkhidmatan

 • Orang Awam
 • Sektor Swasta
Bayaran Pendaftaran :

 • Ukuran Tanah semula - $50.00 (tidak dikembalikan)
 • Tanah Tumpang Sementara - $50.00 (tidak dikembalikan)
 • Permohonan Tanah - $50.00 (tidak dikembalikan)
 • Rampaian - $50.00 (tidak dikembalikan)

Cara Menggunakan Perkhidmatan ini

Ukuran Tanah Semula

 • Menghadapkan borang UKUR056
 • Salinan Geran Tanah
 • Pembayaran $50.00 (tidak dikembalikan)

Tanah Tumpang Sementara (TOL)

 • Menghadapkan borang UKUR056
 • Surat kebenaran mengukur dari Jabatan Tanah bagi tanah TOL
 • Salinan kebenaran pelan dari Jabatan Tanah
 • Salinan cukai tahunan tanah TOL yang mutakhir
 • Salinan Geran Tanah
 • Pembayaran $50.00 (tidak dikembalikan)

Permohonan Tanah (LA)

 • Menghadapkan borang UKUR056
 • Surat kebenaran mengukur dari Jabatan Tanah bagi tanah LA
 • Salinan kebenaran pelan dari Jabatan Tanah
 • Pembayaran $50.00 (tidak dikembalikan)
Rampaian

 • Menghadapkan borang UKUR056
 • Pelan peta tapak
 • Pembayaran $50.00 (tidak dikembalikan)Attachments